Outsourcing i serwis

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom."

"Już w 1923 r. Henry Ford stwierdził, że:
Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my

Powyższe cytaty pochodzą z Wikipedii i określają precyzyjnie istotę oferowanych przez nas usług.

Proponujemy usługi informatyczne oparte o stałą, abonamentową umowę.

Zakres usług

W ramach stałej współpracy zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną firmy, obejmującą:

 • Administrowanie serwerami Microsoft Windows i Linux
 • Stały monitoring kluczowych elementów systemów IT
 • Zarządzanie i opiekę nad komputerami PC, notebookami oraz urządzeniami mobilnymi
 • Zarządzanie aktywnymi urządzeniami sieciowymi (przełącznikami, routerami)
 • Zarządzanie firmową pocztą e-mail oraz stroną www
 • Usuwanie awarii systemów komputerowych
 • Nadzór nad archiwizacją danych i bezpieczeństwem kluczowych obszarów IT
 • Wdrażanie i nadzorowanie ochrony antywirusowej
 • Reprezentację klienta w kontaktach z dostawcami usług i sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego
 • Doradztwo i  konsulting technologiczny
 • Obsługę pogwarancyjnych napraw sprzętu
 • Wsparcie użytkowników (helpdesk)
 • Utrzymanie systemów ERP i CRM

Zapewniając profesjonalną opiekę informatyczną, gwarantujemy:

 • Zdecydowaną poprawę jakości usług i bezpieczeństwa informatycznego w firmie
 • Redukcję całkowitych kosztów związanych z obsługą IT - zamianę kosztów inwestycyjnych na koszty operacyjne
 • Przewidywalność kosztów utrzymania systemów IT poprzez stałą miesięczną opłatę
 • Przeniesienie na partnera kosztów związanych z zatrudnieniem, szkoleniem i urlopami pracowników
 • Dostęp on-line do systemu zgłoszeń serwisowych
 • Dostęp do najnowszych technologii informatycznych, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów IT oraz optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie 
 • Oszczędność czasu umożliwiającą koncentrację na podstawowej działalności firmy - działalności, która przynosi zysk

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.