Kontakt

Kliknij na marker na mapie aby uzyskać szczegółowe informacje o lokalizacji naszej firmy.

Location map

iLAN s.c.
ul. Piotra Skargi 12 lok. B7
93-036 Łódź

tel.: 42 307 16 26
e-mail: ilan @ ilan.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest iLAN s.c., ul. Piotra Skargi 12 lok. B7, 93-036 Łódź

2) kontakt w sprawie danych osobowych – iodo@ilan.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do ustania przydatności lub żądania usunięcia

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu