Bezpieczne środowisko informatyczne

Środowisko teleinformatyczne stało się głównym miejscem przetwarzania informacji zarówno w biznesie jak i w życiu prywatnym . Zapewnienie jej bezpieczeństwa jest kluczowym wyzwaniem dla właścicieli.
Oferujemy adekwatne do wagi informacji oraz ekonomicznie i operacyjnie uzasadnione rozwiązania zgodne z aktualnymi przepisami prawa oraz najlepszymi standardami rynkowymi*.
 
Bezpieczeństwo informacji powinna zapewnić opracowana, wdrożona i realizowana polityka bezpieczeństwa. Zapewniamy pomoc na każdym z etapów.
Proponujemy szereg rozwiązań technicznych które pozwalają skutecznie wdrożyć i realizować w/w politykę

 1. Ochrona styku sieci z Internetem
 • routery z funkcją firewall
 • zintegrowane wielofunkcyjna zapory sieciowe (UTM od ang. unified threat management) (produkty ZYXEL)
 1. Bezpieczeństwo przechowywania danych
 • dyski sieciowe NAS w zależności od potrzeb w klasie Home, SMB, Enterprise (produkty SYNOLOGY, IOMEGA, NETGEAR)
 1. Ochrona przed wszelkimi rodzajami złośliwego oprogramowania
 • rozwiązania na pojedyncze stanowiska (produkty PANDA, FSECURE)
 • rozwiązania centralnie zarządzane (produkty PANDA, FSECURE)
 • rozwiązania typu cloud centralnie zarządzane (produkty PANDA, FSECURE)

*/ Akty prawne i standardy:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Norma ISO/IEC 27000
 • Komisja Nadzoru Finansowego - Rekomendacja_D (dotyczy sektora bankowego)