Zakończenie świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003

Server_2003.jpgMicrosoft zakończy świadczenie pomocy technicznej dla systemów Windows Server 2003 i Windows Server 2003 R2 poczynając od 14 lipca 2015 r.

Oznacza to koniec dostarczania aktualizacji i poprawek oraz utratę zgodności z politykami bezpieczeństwa dla każdego centrum danych w którym będzie działał system.

Używanie systemu bez odpowiednich poprawek producenta powoduje, że wraz z upływem czasu zwiększa się jego podatność na utratę danych czy wręcz na krytyczne awarie uniemożliwiające dalszą pracę serwera.

Więcej o tych zagrożeniach można przeczytać np. na stronie http://www.cert.gov.pl